Vyhlašujeme další kolo přijímacího řízení na doplnění:

  • pěti volných míst do 1. ročníku čtyřletého gymnázia (obor 79 – 41 – K / 41)
  • dvou volných míst do budoucí kvinty osmiletého gymnázia (obor 79 – 41 – K / 81). Jedná se o následné čtyřleté studium ukončené maturitní zkouškou. Požadavkem je, aby byli žáci mírně pokročilí v německém jazyku. Výuka ostatních předmětů navazuje na učivo základní školy.

K přihlášce dodejte výpis výsledků jednotné přijímací zkoušky.

Kritéria přijímacího řízení pro oba obory jsou platná ve stejném znění jako pro 1. kolo PZ pro obor čtyřleté gymnázium (obor 79 – 41 – K / 41). Najdete je zde.

Termín odevzdání přihlášky je pátek 2. 6. 2023 do 12:00 hod.