Všem žákům, pedagogům i nepedagogickým zaměstnancům školy, rodičům, absolventům a všem příznivcům školy přeji pohodové prázdniny a dovolené bez úrazů, malérů, covidů a jakýchkoliv dalších problémů.

Užijte volných dní na plné pecky.

Těším se na Vás na začátku nového školního roku.