Žáci prvních ročníků použijí ke vstupu do školy hlavní vchod, zde budou nasměrováni do svých tříd.

Ostatní žáci využijí ke vstupu vchod u šaten.

V 7,55 h. bude realizováno samotestování (RAT) žáků v kmenových třídách (více v odkazu „hygienická opatření“). Následovat budou třídnické hodiny.

V 9 hod. proběhne slavnostní přivítání žáků prvních ročníků v aule školy (tentokrát neveřejné).

Školní jídelna zajišťuje tento den obědy pouze pro žáky ubytované na DM. Klasický výdej obědů pro všechny ostatní žáky začne až od 2.9.2021.

Těšíme se na vás!