Ve dnech 15. – 18.3. 2022 proběhla v naší škole inspekční činnost realizovaná Českou školní inspekcí Královéhradeckého inspektorátu. Předmětem činnosti ČŠI bylo zjišťování podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání poskytovaného školou a domovem mládeže podle příslušných školních vzdělávacích programů dle platné legislativy. Dále zjišťování a hodnocení naplňování školních vzdělávacích programů a jejich souladu s právními předpisy a rámcovými vzdělávacími programy.
Kompletní inspekční zpráva je k nahlédnutí zde: