Jelikož nedošlo ani po opakované výzvě k podání návrhu na kandidáty do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků, jmenuji v souladu s volebním řádem pro volby členů školské rady podle článku 2 odst. 7 tyto zástupce:

Vojtíšek Pavel (zákonný zástupce žáka 1.G)

Mgr. Hetfleischová Štěpánka (zákonný zástupce žáků I a III)

Za pedagogické pracovníky byli dne 25. 8. 2021 tajným hlasováním zvoleni:

Mgr. Tomáš Dočekal

Mgr. Marián Matúš Klapka

Z okruhu fyzických osob způsobilých k právním úkonům byli jmenováni Radou Královéhradeckého kraje:

Mgr. Milan Pospíšil

Otakar Ruml RSDr. Ing

Školská rada v tomto novém složení zahájí svou činnost dnem 1. 10. 2021.

Mgr. Pavel Matějovský, ředitel