25. ročník pěvecké soutěže Novopacký slavíček se bude konat 12. 4. 2023.

Věříme, že po tříleté odmlce se nám podaří navázat na předchozí ročníky a vzájemně si dokážeme, že jsme nezapomněli zpívat.

Přihlášky do jednotlivých kategorií přijímáne do naplnění kapacity. Proto neváhejte s jejich odesláním. Definitivní uzávěrka pro registraci přihlášek je 15. 3. 2023.

Více k soutěži (včetně přihlášky) zde: https://gymnp.cz/ostatni/novopacky-slavicek/o-soutezi/