Milí žáci současní i budoucí,

prázdniny pomalu končí a po víkendu vám opět začnou školní povinnosti. V pondělí 4. 9. 2023 před 8. hodinou vás budou čekat třídní učitelé ve vašich kmenových třídách. Následně v aule školy společně zahájíme nový školní rok krátkým kulturním programem a tradiční slavnostní imatrikulací žáků prvních ročníků, a to ve dvou blocích:

Třídy osmiletého gymnázia zahájí hned po 8. hodině, třídy čtyřletého gymnázia a pedagogické školy od 9 hodin.

Předpokládaný konec prvního školního dne bude nejpozději v 11 hodin.

V tento den bude zajištěn oběd ve školní jídelně pouze žákům ubytovaným na DM (v případě jejich zájmu) v čase od 11 do 12 hod. Od úterý bude provoz školní jídelny v běžném režimu pro všechny žáky a zaměstnance.

Veškeré informace vztahující se ke studiu v novém školním roce se dozvíte od svých třídních učitelů a vyučujících jednotlivých předmětů hned v jejich úvodních hodinách.

Těšíme se na vás.