Posledním dnem pro odevzdání přihlášek k přijímacímu řízení 2022/2023 je 1. 3. 2023 včetně. Přihlášku můžete odevzdat na sekretariátě školy nebo poslat v listinné podobě poštou (lépe doporučeně).