Osmileté gymnázium

Přípravné kurzy jsou určené pro žáky pátých tříd ZŠ.

  • čtvrtek 10. 11. 2022
  • čtvrtek 8. 12. 2022
  • čtvrtek 12. 01. 2023
  • čtvrtek 9. 02. 2023
  • čtvrtek 9. 03. 2023

Vždy od 16:00 do 17:30 hodin ve dvou blocích (ČJ a M).

Kurzy jsou bezplatné a není potřeba se na ně předem přihlašovat.

Střední odborná škola pedagogická

Přípravné kurzy na praktickou část přijímacích zkloušek jsou koncipovány tak, aby uchazeč získal a zároveň si kompletně vyzkoušel odbornou část přijímacích zkoušek (ověření předpokladů z výchov).

Přípravné kurzy pro PZ 2023/2024 se konají vždy v pátek od 13:30 hodin.

Termíny pro letošní školní rok jsou tyto:

  • 10. února 2023
  • 10. března 2023

Kurzy jsou zpoplatněné, cena kurzu je 300 Kč. Kurzovné se hradí v hotovosti na místě v den kurzu.

Přihlášku na přípravný kurz vyplňte zde: https://forms.gle/AVuo93nB7YNXy8pJA

Přihlášku je nutné vyplnit nejpozději do 31.1.2022.