Podle ustanovení § 24, ods. 2 Zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuji na den 27. září 2021 ředitelské volno, a to z organizačních a ekonomických důvodů.V tento den je přerušen též provoz domova mládeže a školní jídelny.
Mgr. Pavel Matějovský