Naše škola byla vybrána k účasti v hlavním šetření Mezinárodního projektu PISA 2022. Testování se uskuteční dne 20.4.2022 a týká se všech patnáctiletých žáků.

Mezinárodní šetření PISA (Programme for International Student Assessment) je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD), který probíhá od roku 2000. Šetření PISA  je jeho osmým cyklem a účastní se ho více než 85 zemí a ekonomik z celého světa.

Šetření PISA
– je největším mezinárodním šetřením ve vzdělávání
– testuje patnáctileté žáky
– zjišťuje připravenost žáků pro život v dospělosti
– testuje matematickou, přírodovědnou a čtenářskou gramotnost a v aktuálním cyklu také finanční gramotnost a tvůrčí myšlení žáků
– shromažďuje související informace o podmínkách vzdělávání v účastnických zemích.

ležitost mezinárodníhošetřePISAspočívá ve využití jeho výstupů:

– jako informací o tom , jak jsou žáci v České republice připraveni na další vzdělávání nebo na vstup na trh práce
– pro identifikaci oblastí školského systému, kterým by se měla věnovat zvýšená pozornost a měly by být zlepšovány
– k podporování vzdělávacích výsledků žáků z různých zemí a k mapování vývoje trendů ve vzdělávání.

Více informací o projektu PISA  naleznete na webových stránkách České školní inspekce www.csicr.cz a na stránkách OECD: www.pisa.oecd.org.