Žádáme všechny přijaté uchazeče, aby nám bezprostředně sdělili své rozhodnutí, zda na naši školu nastoupí či nenastoupí, a to  na mailovou adresu reditel@gymnp.cz .  Urychlíme tím vyřízení případných odvolání uchazečů, kteří se z kapacitních důvodů nedostali mezi přijaté žáky (skončili pod čarou).

Předem děkujeme.

Zápisové lístky od přijatých uchazečů přijímáme do 12. 5. 2022.