MŠMT stanovilo termíny konání jednotlivé přijímací zkoušky ve školním roce 2021/2022 následovně:

Gymnázium (čtyřleté)

  • 1. termín 12. dubna 2022 (úterý)
  • 2. termín 13. dubna 2022 (středa)

Gymnázium (osmileté)

  • 1. termín 19. dubna 2022 (úterý)
  • 2. termín 20. dubna 2022 (středa)

Střední odborná škola pedagogická

  • 1. termín 12. dubna 2022 (úterý)
  • 2. termín 13. dubna 2022 (středa)

Ověření předpokladů – školní zkouška pro SOŠPg

  • 1. termín 19. a 20. dubna 2022 (úterý, středa)
  • 2. termín 21. a 22. dubna 2022 (čtvrtek, pátek)

Podrobnější infomace naleznete v sekci „uchazeči – příslušný obor – přijímací řízení„.