Sešli jsme se v podvečer 30. 9. 2021 v klubovně. Všichni žáci starší 18 let. Pan vychovatel Karel Hovorka pro nás připravil besedu na téma „Stát a my – voliči“. Provedl nás historií českého národa od Přemyslovců  až po současnost. Jeho vyprávění bylo velmi zajímavé a my jsme si na něm mohli uvědomit, jak se naše země vyvíjela a kterými obdobími prošla – království, socialismus …Vše zapisoval asistent na tabuli, abychom si dokázali uvědomit, kolik let trvalo které období. Ke konci nás pan vychovatel vyzval jako občany, kteří mají jít k volbám, jak je důležité se voleb účastnit. Vysvětlil nám i situaci v současné době v našem státu.

Moc děkujeme za zajímavé vyprávění a zkušenosti. Nakonec jsme se s panem vychovatelem rozloučili, protože na domově k 30.9. ukončil pracovní poměr.

All-focus