Jak moderní technologie ovlivňují náš život

V aule Gymnázia a Střední odborné školy pedagogické se ve středu 12.10.2022 konal seminář pro rodiče, pedagogy a další zájemce z řad veřejnosti. Přednášel PhDr. Marek Herman – vysokoškolský pedagog a rektor osobního rozvoje. Zabývá se především výchovou dětí do šesti let, jejich sebepoznáním. Je též autorem známých knih.

Současná generace mladých lidí se pomalu stěhuje z reálného světa do světa virtuálního.  Jaké důsledky to má pro náš způsob života, jak technologie ovlivňují mezilidské vztahy, proč mluvíme o „tichých domácnostech“ a jak si poradit s technologiemi při výchově dětí, toto vše bylo obsahem tohoto semináře.