I přes všechen zmatek, opatření dnešní doby, si Miluláš se svou družinou cestu na DM našel.
A tak 7.12.2021 se žáci na DM Mikuláše s čerty dočkali.
Návštěva byla samozřejmě doprovázena i andělem, který všem hodným žákům nadělil sladkosti.
Každé patro žáků zazpívalo písničku a bylo veselo!
Všichni si to náramně užili a těšíme se na příští rok.