I v letošním školním roce jsme žáky prvních ročníků seznámili s naší Klenotnicí polodrahokamů. Žáků a žákyň prvních ročníků je letos poměrně dost a tak jsme prohlídku Klenotnice rozdělili do dvou skupin. Obě skupiny si prohlédly expozici vulkanizmu, zkamenělé stromy, krásně vybroušené a zbarvené polodrahokamy z okolí Nové Paky.  Prohlídku jsme zakončili v malém obchůdku, kde si zvláště děvčata nakoupila drobné šperky. Největším hitem byly „náladové prstýnky“.