Polovina října  každým rokem na DM patří strašení. Ani letos tomu tedy nemohlo být jinak,

zvláště, když se jedná o velice oblíbenou akci. Jestliže jsme si v loňském roce po kůrovcové kalamitě mysleli, že hůře už býti nemůže, opak byl pravdou. Podmínky se ještě ztížily, navíc trasa, kudy stezka odvahy vede, se místy změnila v překážkovou dráhu. Neexistuje ale  žádná situace, která by nadšená a odhodlaná strašidla od akce odradila. Ani déšť, který se z oblohy začal snášet před startem. Ale i samy temné mraky se zřejmě zalekly dokonalých masek aktérů a těsně před vypuštěním prvního odvážlivce na trať, se rozestoupily a déšť ustal.

Všem zúčastněným patří velké díky za další povedený večer!