Dne 28.4.2020 jsme si udělali krásný večer na zahradě v DM. V 18:30 jsme se sešli, rozdělali oheň a začali s opékáním buřtů. Povídalo se, zpívalo a bylo veselo. Účast byla veliká! Doufáme, že už bude tepleji a opékání ještě v tomto školním roce zopakujeme.