Třída 1.A. si ve večerních hodinách udělala vycházku k nedaleké studánce Anežce . Dne 13.6. 24 jsme se vydaly na průzkum okolí Nové Paky. Vyšly jsme cestou za rybníkem Bahňákem k nedaleké studánce Anežce. Po cestě jsme nasbírali klestí na zátop. Došli jsme k ohništi, které je krásně zrekonstruováno. Po rozdělání ohně jsme opekly buřty, chleba nebo maršmelouny. Zazpívaly si několik písniček , u kterých nás doprovázel na kytaru Jakub.

A po uhašení ohýnku se vydaly spokojeně zpět na „Domov“.

Budeme se těšit na další vycházku a poznávání krás Nové Paky a okolí.