V úterý 14.6. jsme uspořádali „Odpoledne soutěží a her“. Akce se uskutečnila na travnaté ploše u DM. Žáci měli připraveno osm stanovišť, na každém plnili různé zábavné úkoly. Nenáročné na fyzičku, ale na obratnost, šikovnost a hlavně pro pobavení (skákání v pytli, hod na cíl, slalom s kolečkem atd.) Po projití soutěží a splnění všech disciplín dostali žáci sladkou odměnu.

All-focus
All-focus
All-focus
All-focus
All-focus