Děvčatům ubytovaným na Domově mládeže v Nové Pace se podařilo vybrat v době adventu

6 698 Kč. Věříme, že tato částka přispěje k uzdravení nemocné Adrianky.

Všem kteří přispěli na dobrou věc, mnohokrát děkujeme a přejeme krásné vánoční svátky.