Kategorie I. (prima, sekunda)

1. Listening – jednoduchý poslech

2. Responding – reakce studentů na jednoduché otázky či podněty poroty

3. Speaking – každý student bude nejprve samostatně mluvit na jedno z témat a poté povede o tématu rozhovor se členy poroty

4. Describing a picture

Témata pro konverzaci:

Ø ME AND MY FAMILY

Ø MY BEST FRIEND

Ø MY DAY

Ø MY HOBBIES, FREE TIME

Ø MY TOWN, MY HOME

Ø MY SCHOOL

Kategorie II. (tercie, kvarta)

1. Test

a) Use of English – vocabulary, cloze test

b) Listening comprehension test

2. Conversation –speaking about a chosen topic

3. Describing a picture

4. Role-play – dvojice studentů si vylosuje jednu situaci, v níž bude mít každý svou roli, a tu bez přípravy předvede

Témata pro konverzaci:

Ø MY FAMILY AND FRIENDS

Ø MY TOWN, MY VILLAGE, THE REGION WHERE I LIVE

Ø DAILY PROGRAMME, MY STUDIES AND FUTURE PLANS

Ø MY LEISURE TIME, HOBBIES

Ø TRAVELLING, HOLIDAYS

Ø FOOD, MEALS

Ø HEALTH, KEEPING FIT

Ø WEATHER, ENVIRONMENT

Kategorie III. (kvinta – septima, 1.G – 3.G, 1.A – 3.A)

1. Test

a) Use of English – vocabulary, cloze test

b) Listening comprehension test

2. Conversation –speaking about a chosen topic

3. Describing a picture

4. Role-play

Topics for conversation:

Ø Family, family life

Ø School and education

Ø Friends, young people´s lifestyle

Ø Leisure time, hobbies

Ø Travelling, holidays

Ø My town, village, city and region where I live

Ø Social problems

Ø Environmental problems

Ø Media

Ø My daily routines, studies and future career

Ø Food, meals, eating out. Health and keeping fit

Ø Culture, theatre, cinema, music, art

Ø The English-speaking countries