V rámci zefektivnění výuky cizích jazyků probíhá na naší škole dlouhodobá spolupráce se zahraničními školami. Ta je realizována jednak prostřednictvím cizojazyčné korespondence (Itálie, USA, Belgie), jednak formou projektového vyučování a přípravy výměnných zájezdů a pobytů. Cílem je nejen zkvalitnit jazykové kompetence žáků, ale též zprostředkovat jim přímý kontakt se způsobem života v zemích EU. Navíc se v projektovém vyučování v souladu s potřebami a požadavky probíhající školské reformy prolínají veškeré dovednosti, které žáci získávají v hodinách cizích jazyků, geografie, dějepisu, výpočetní technice, výtvarné výchově aj.

Na dlouholetou tradici výměnných pobytů s holandskou školou v Dieveru navázala cesta několika žáků a vyučujících do dalekého Nepálu. Zde bylo navázáno partnerství i do dalších let, ať už formou zájezdů, korespondence či naší pomoci tamní škole.

Jako další způsob motivace k výuce jazyků volíme poznávací zájezdy do Velké Británie, které pořádáme v nepravidelných intervalech. Zájezdy se setkávají s velkým zájmem za strany studentů a jsou velmi kladně hodnoceny.

V současné době stále více našich studentů pobývá delší dobu v zahraničí a zároveň se na naší škole objevují zahraniční studenti. I této situace využíváme nejen k zapojení studentů do našich hodin a různých projektů, kdy máme jedinečnou možnost seznámit se s jejich kulturou a mentalitou, zároveň ale jejich prostřednictvím získáváme další kontakty a možnosti spolupráce. Průběžně se snažíme zajistit další formy mezinárodní spolupráce zejména vyhledáváním informací a kontaktů či možností zapojení do mezinárodních projektů prostřednictvím internetu.