Předmět anglický jazyk je vyučován ve specializovaných učebnách vybavených audiovizuální technikou.

Třída je vždy dělena na dvě skupiny. Výuka anglického jazyka je zařazována od primy víceletého gymnázia či prvního ročníku čtyřletého gymnázia v časové dotaci 3-4 hodiny týdně.

Do výuky jsou vhodně zařazovány autentické poslechové i písemné texty tak, aby bylo postupně dosaženo schopnosti porozumění cizímu textu v mluvené i psané formě.

Vyučující

  • Mgr. Vlasta Drábková – vedoucí PK
  • Mgr. Jana Budinská
  • Mgr. Radka Ponikelská
  • Mgr. Marta Ehmigová
  • Mgr. Martina Vašková
  • Mgr. Veronika Mudrochová
  • Mgr. Veronika Kolátorová
  • PhDr. Štěpánka Hetfleischová