Výuka anglického jazyka probíhá ve specializovaných jazykových učebnách.

S ohledem na počet žáků bývá třída rozdělena do dvou skupin. Anglický jazyk je součástí výuky ve všech ročnících gymnázia (obou oborů – osmiletého i čtyřletého) v časové dotaci 3-4 hodiny týdně. 

Cílem výuky je, aby se žák stal samostatným a aktivním uživatelem anglického jazyka. Zvolí-li si žák anglický jazyk jako maturitní předmět, musí v ústní a písemné části prokázat minimálně úroveň jazyka B2 (viz školský zákon).

Vyučující

  • Mgr. Vlasta Drábková – vedoucí PK
  • Mgr. Jana Budinská
  • Mgr. Radka Ponikelská
  • Mgr. Marta Ehmigová
  • Mgr. Martina Vašková
  • Mgr. Veronika Mudrochová
  • Mgr. Veronika Kolátorová
  • PhDr. Štěpánka Hetfleischová