Laboratorní cvičení se konají nepravidelně, 3x až 4x ročně. Výjimkou jsou třídy sexta a 2.G, které mají týdně 3 hodiny chemie, z nichž jedna se většinou využije na práci v laboratoři.

Součástí laborek je vypracování protokolů. Jejich odevzdání je podmínkou celkové klasifikace.