Žáci mají možnost prohloubit své vědomosti účastí na chemických soutěžích:

Chemická olympiáda

Přírodovědná liga

KSICHT