malé G : Škoda, Doulík: Chemie 8 a 9 (Fraus – podle nového ŠVP)

velké G: Banýr, Beneš: Chemie pro střední školy

nakladatelství Didaktis: Odmaturuj z chemie

Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia ( kvinta a 1.G podle ŠVP)

Mareček, Honza: Chemie pro čtyřletá gymnázia (sexta a 2.G podle ŠVP)

pro maturanty doporučujeme : Vacík: Přehled středoškolské chemie

pracovní sešity: Dundr, Klímová: Znáte obecnou, anorganickou a organickou

chemii, přírodní látky a biochemii ?