• 2013/2014

exkurze – Terezín, Všestary, Osvětim

besedy – p. Broulová, p. Auerbach, p. Truncová, p. Čílová

soutěže – Lidice 21. století, Otakar Hrubý

  • 2014/2015

soutěž – Příběhy našich pamětníků

  • 2015/2016

exkurze – Památník Terezín, Židovské město (Praha), Všestary, Národní divadlo, Vyšehrad, Hrad

soutěže – Lidice pro 21. století, Tajemství vojenského kufříku, Památník Terezín, Příběhy 20. století

projekt – Historie mé rodiny (spolupráce dějepisu a občanské výchovy)

putovní výstava – Berlínská zeď

  • 2016/2017

exkurze – Hrad, Mauthausen

beseda – p. Nechanický, p. Truncová, p. Čílová

soutěže – Dějepisná soutěž gymnázií, Památník Terezín

  • 2017/2018

exkurze – Všestary, Berchtesgaden, Praha

beseda – p. Kubátová

soutěže – Dějepisná soutěž gymnázií

  • 2018/2019

exkurze – Osvětim, Židovské město (Praha), Vídeň, Praha

projekt – Výročí vzniku Československa

  • 2019/2020

projekt – Naše revoluce-Příběhy bezpráví

  • 2020/2021
  • 2021/2022

exkurze – Praha, židovské město

projekt – Krokus

  • 2022/2023

exkurze – Vojenský historický ústav Praha, Národní památník hrdinů heydrichiády,

pevnost Josefov a areál Chlum 1866

projekt – Krokus