• ústní zkoušení – poslední cca 3 uzavřená témata
  • písemné zkoušení – hlášené minimálně týden dopředu
  • počet známek za pololetí – pět
  • součástí hodnocení jsou i žákovské výstupy (referát, prezentace, aktualita dle možností a tématu)
  • každé hodnocení má na Edookit danou bodovou hodnotu
  • možnost opravy ústního či písemného zkoušení
  • samostatná práce i písemní zkoušení v Google classroom
  • pamatovat na včasné doplnění zkoušení v případě, většinou delší, absence
  • učebnice pouze doporučené (I. až III. G a kvinta až septima), nikoli nutné (prima až kvarta)
  • učivo – 1. ročník – pravěk, starověk, středověk, novověk (do 16. století)

2. ročník – novověk (do 19. století)

3. ročník – moderní dějiny (20. – 21. století)