prima – Dějepis pro základní školy 6 Pravěk a starověk, SPN

sekunda – Dějepis pro základní školy 7 Středověk a raný novověk, SPN

tercie – Dějepis pro základní školy 8 Novověk, SPN

kvarta – Dějepis pro základní školy 9 Nejnovější dějiny, SPN

kvinta a I. G – Dějepis pro gymnázia a střední školy 1 a 2, SPN

sexta a II. G – Dějepis pro gymnázia a střední školy 2 a 3, SPN

septima a III. G – Dějepis pro gymnázia a střední školy 3 a 4, SPN

  • pro čtyřleté gymnázium a vyšší ročníky víceletého gymnázia jsou učebnice pouze doporučené