A) České země a Československo

 1. Pivovarnictví a vinařství v českých zemích
 2. Železnice v habsburské monarchii v 19. století a na počátku 20. století včetně našeho regionu
 3. Pracovní tábory v Letech u Písku a Hodoníně u Kunštátu za II. s. v.
 4. Vybraný politický proces v Československu z let 1949 – 1954
 5. Měnová reforma v Československu r. 1953
 6. Třetí odboj a bratři Mašínové
 7. Tři králové a druhý odboj
 8. Rozpad Československa v letech 1990 – 1992
 9. Výsadky z Velké Británie do protektorátu
 10. Husákovy děti tehdy a nyní
 11. Život za normalizace
 12. Průmyslová a vědecko-technická revoluce v habsburské monarchii
 13. Atentát na Heydricha a východní Čechy
 14. Gotické a barokní památky v regionu
 15. Hilsneriáda v Rakousku-Uhersku
 16. Listopad a prosinec 1989 v ČSSR

B) Evropa a svět

 1. Hnutí Solidarita v Polsku
 2. Rozpad Jugoslávie na přelomu 80. – 90. let
 3. Gulagy v SSSR
 4. Rasová segregace v USA
 5. Volební systém v USA od počátků po dnešek vč. zajímavostí
 6. Apartheid v Jihoafrické republice
 7. Historie dobývání severního a jižního pólu
 8. Pobaltí a Rusko, resp. SSSR ve 20. a 21. století
 9. Maďarské povstání r. 1956
 10. Aféra Watergate
 11. Válka Irán vs. Irák
 12. Významné objevy v lékařství ve 20. století
 13. Sovětsko-americké závody ve vesmíru a ve zbrojení
 14. Dreyfusova aféra ve Francii