Dějepisný seminář je vyučován v maturitních ročnících, 4. G a oktáva. Je určen zejména žákům, kteří si zvolili dějepis jako maturitní předmět a rozhodli se pro studium některého z dalších humanitních oborů. Dále je určen aktivním zájemcům o historii, kteří si chtějí prohloubit a zobecnit své znalosti. Je vyučován 2 hodiny týdně.

Obsah je zaměřen na základní tři okruhy:

a) opakování témat k maturitě s akcentem na dějiny 20. století

b) pomocné vědy historické a kulturní epochy

c) individuální výstupy na daná témata z historie 20. – 21. století

Cílem dějepisného semináře je rozvíjení znalostí nezbytných pro další vysokoškolské studium a samostatné vzdělávání v oblasti společenských věd. Využívá vlastních aktivit studentů. Jedním z hlavních cílů je vytvořit u žáků základ pro formování jejich vlastních názorů, seznámit je s různými přístupy k hodnocení historie, naučit je chápat vztahy a souvislosti.

Kromě průběžného opakování je součástí hodnocení (podle požadavků vyučujícího) zpracování referátu z odborné publikace nebo vyhotovení seminární práce. Zde je malý návod, jak ji vytvořit. http://www.kgtrebic.cz/seminarni-prace/

Vyučující

Mgr. Ladislav Kodym