Dějepisný seminář je vyučován v maturitních ročnících, tj. ve 4. G a oktávě. Je určen primárně žákům, kteří si zvolili dějepis jako maturitní předmět a rozhodli se pro studium historie nebo některého z dalších humanitních oborů. Dále je určen aktivním zájemcům o historii, kteří si chtějí prohloubit, systematizovat a zobecnit své znalosti. Je vyučován 2 hodiny týdně.

Kromě výše uvedeného (pomocné vědy historické, kulturní epochy, regionální historie) se seminář věnuje opakování maturitních témat.

Cílem dějepisného semináře je vedle osvojování vědomostí rovněž rozvíjení schopností, dovedností a návyků nezbytných pro další vysokoškolské studium a samostatné vzdělávání v oblasti společenských věd. Využívá vlastních tvůrčích aktivit studentů. Jedním z hlavních cílů je vytvořit u žáků základ pro formování jejich vlastních názorů, seznámit je s různými přístupy k hodnocení historie, naučit je chápat vztahy a souvislosti.

Kromě průběžného opakování je součástí hodnocení (podle požadavků vyučujícího) zpracování referátu z odborné publikace nebo vyhotovení seminární práce. Zde je malý návod, jak ji vytvořit. http://www.kgtrebic.cz/seminarni-prace/

Vyučující

Mgr. Ladislav Kodym