Doplňující vzdělávací obor Volitelný předmět Environmentální a mediální výchova (EMV) přímo vychází z průřezových témat Environmentální výchova a Mediální výchova, které jsou definovány v RVP ZV. Mezi oblasti, kterými se předmět zabývá, patří především problémy společnosti a člověka ve vztahu k přírodě a okolnímu prostředí, možnost přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti, vztahy mezi ekologií a lidskou činností, technikou, ekonomikou a politikou. Další oblastí, které se předmět věnuje je problematika médií a komunikace, sociálních sítí a kyberšikany.

Předmět je vyučován v sekundě a tercii.

Škola je dlouhodobě zapojena do programu Recyklohraní.

Aktuálně jsme také zařazeni do sítě skol organizace Ekokom.

Vyučující

Mgr. Lenka Vaníčková