Ve školním roce 2023/2024 probíhá 65. ročník Fyzikální olympiády, a to v těchto kategoriích:.

Kategorie A – oktáva, 4.G

Kategorie B – septima, 3.G (odevzdání do 27. 3. 2024)

Kategorie C – sexta, 2.G (odevzdání do 27. 3. 2024)

Kategorie D – kvinta, 1.G (odevzdání do 27. 3. 2024)

Zadání kategorií A až D a pokyny ke školnímu kolu najdete na http://fyzikalniolympiada.cz/stredni-skoly , zadání také v přílohách tohoto článku.

Kategorie E – kvarta – řeší pouze příklady č. 2, 4, 7, 8, 9, 10, 12 (odevzdání do 24. 2. 2024)

Kategorie F – tercie – řeší pouze příklady č. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 11(odevzdání do 24. 2. 2024)

Kategorie G – sekunda (odevzdání do 31. 3. 2024)

Zadání kategorií E, F a G a pokyny ke školnímu kolu najdete po zahájení soutěže na http://fyzikalniolympiada.cz/zakladni-skoly , zadání také v přílohách tohoto článku.

Úspěšným řešitelem školního kola je v kategoriích A až F ten, kdo vyřeší alespoň 5 úloh minimálně za 5 bodů (z 10 možných) a řeší (i když neúspěšně) experimentální úlohu. V kategorii G je úspěšným řešitelem ten, kdo úspěšně vyřeší 3 ze 4 početních úloh alespoň na 5 bodů z 10 a současně řeší (i když neúspěšně) experimentální úlohu.