Ve školním roce 2022/2023 probíhá 64. ročník Fyzikální olympiády, a to v těchto kategoriích:.

Kategorie A – oktáva, 4.G, termín odevzdání úloh školního kola do 4. 1. 2023

Kategorie B – septima, 3.G , termín do 29. 3. 2023

Kategorie C – sexta, 2.G , termín do 29. 3. 2023

Kategorie D – kvinta, 1.G , termín do 29. 3. 2023

Zadání kategorií A až D a pokyny ke školnímu kolu najdete na http://fyzikalniolympiada.cz/stredni-skoly , zadání také v přílohách tohoto článku.

Kategorie E – kvarta – v zadání řeší úlohy č. 2, 4, 5, 7, 9, 10, 12 – termín do 24. 2. 2023

Kategorie F – tercie – v zadání řeší úlohy č. 1, 2, 3, 5, 6, 8, 11 – termín do 24. 2. 2023

Kategorie G – sekunda – termín do 31. 3. 2023

Zadání kategorií E, F a G a pokyny ke školnímu kolu najdete na http://fyzikalniolympiada.cz/zakladni-skoly , zadání také v přílohách tohoto článku.

Úspěšným řešitelem školního kola je ve všech kategoriích ten, kdo vyřeší alespoň 5 úloh minimálně za 5 bodů (z 10 možných) a řeší (i když neúspěšně) experimentální úlohu.

Hodně štěstí při řešení školního kola vám přeje školní koordinátor soutěže

Josef Křeček