Prima:

Randa, M. a kol.: Fyzika – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 6. Plzeň, Fraus 2016.

Randa, ,M. a kol.: Fyzika – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia 6. Plzeň, Fraus 2016.

Sekunda:

Randa, M. a kol.: Fyzika – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 7. Plzeň, Fraus 2017

Randa, M. a kol.: Fyzika – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia 7. Plzeň, Fraus 2017.

Tercie:

Randa, M. a kol.: Fyzika – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 8. Plzeň, Fraus 2021.

Randa, M. a kol.: Fyzika – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia 8. Plzeň, Fraus 2018.

Kvarta:

Randa, M. a kol.: Fyzika – učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia 9. Plzeň, Fraus 2021.

Randa, M. a kol.: Fyzika – pracovní sešit pro základní školy a víceletá gymnázia 9. Plzeň, Fraus 2019.

1.G a kvinta:

Bednařík, M., Široká, M., Bujok, P.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika. Praha, Prometheus 1997.

Bartuška, K., Svoboda, E.: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika. Praha, Prometheus 1994.

2.G a sexta:

Bartuška, K., Svoboda, E.: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika. Praha, Prometheus 1994.

Lepil, O., Šedivý, P.: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus. Praha, Prometheus 1994.

3.G a septima:

Lepil, O., Šedivý, P.: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus. Praha, Prometheus 1994.

Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia – Optika. Praha, Prometheus 2002. (3., přepracované vzdání)

POZOR! U všech učebnic nakladatelství Fraus i nakladatelství Prometheus je uvedeno jejich první vydání (není-li uvedeno jinak), tyto tituly samozřejmě existují i v několika vydáních pozdějších.

Doporučená literatura zejména pro maturanty:

Tarábek,P., Červinková, P. a kol.: Odmaturuj z fyziky! Brno, Didaktik 2004.