Předmět fyzika se vyučuje v 1.-7. ročníku osmiletého gymnázia a v 1.-3. ročníku čtyřletého gymnázia. Výuka probíhá převážně ve specializované učebně fyziky a v moderní fyzikální laboratoři, otevřené ve školním roce 2005/2006. Kromě toho mají žáci možnost zvolit si jako volitelný předmět Seminář z fyziky (ve školním roce 2023/2024 se vyučuje ve 4.G a oktávě). Žáci všech ročníků mají možnost prohloubit si své vědomosti v řadě soutěží. V některých z nich (O pohár Becaria, Turnaj mladých fyziků, Energetická olympiáda, Astronomická olympiáda)) dosáhla naše škola významných úspěchů na celostátní úrovni, na krajské úrovni jsme velmi úspěšní ve Fyzikální olympiádě a v posledních letech především v soutěži Přírodovědný klokan, kterou předmětová komise fyziky na škole zajišťuje. Předmětová komise fyziky má rovněž významný podíl na pořádání školní soutěže Přírodovědná liga a dalších akcí. Hodinová dotace předmětu je 2 hodiny týdně v každém ročníku.

Vyučující ve školním roce 2023/2024

  • RNDr. Josef Křeček (vedoucí PK)
  • Kontakt: josef.krecek@gymnp.cz