Bednařík, M., Široká, M., Bujok, P.: Fyzika pro gymnázia – Mechanika. Praha, Prometheus 1997.

Bartuška, K., Svoboda, E.: Fyzika pro gymnázia – Molekulová fyzika a termika. Praha, Prometheus 1994.

Lepil, O., Šedivý, P.: Fyzika pro gymnázia – Elektřina a magnetismus. Praha, Prometheus 1994.

Lepil, O.: Fyzika pro gymnázia – Optika. Praha, Prometheus 2002. (3., přepracované vzdání)

U všech učebnic nakladatelství Prometheus je uvedeno jejich první vydání (není-li uvedeno jinak), tyto tituly existují i v několika vydáních pozdějších.

Doporučená literatura zejména pro maturanty:

Tarábek,P., Červinková, P. a kol.: Odmaturuj z fyziky! Brno, Didaktik 2004.