Prima-kvarta: A. Charalambidis a kol.: Hudební výchova pro 6.-9. ročník základní školy (SPN)

Kvinta, sexta, 1.G a 2.G: A. Charalambidis a kol.: Hudební výchova pro gymnázia I, II (SPN)