Náplň předmětu Hudební výchova vychází ze vzdělávací oblasti Umění a kultura Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia. Vede k prohlubování vztahu k české, evropské a světové kultuře, k rozvoji smyslového vnímání a kreativity, k pochopení hudebního umění v dějinných souvislostech, k rozvoji schopnosti pohybového ztvárnění včetně tance.

Časová dotace: 1 hodina týdně

Vyučující

Mgr. Alena Lelková

Mgr. Alena Matějovská