Pro přechodné období 2021–2022 a 2022–2023:

Seznámení se školní sítí a systémy, řád učebny

 • Přihlašování, popis systému a sítě, školní účty, e-mail, web, cloud školy
 • Služby a IS, školní tiskárna
 • Řád učebny

Informační systémy

(RVP) Informační systémy

 • Školní informační systém, uživatelé, činnosti, práva, databázové relace

Práce s daty

(RVP) Data, informace a modelování, Informační systémy

 • Data v grafu a tabulce
 • Evidence dat, názvy a hodnoty v tabulce
 • Kontrola hodnot v tabulce
 • Filtrování, řazení a třídění dat
 • Porovnání dat v tabulce a grafu
 • Řešení problémů s daty

Základy programování – práce v prostředí Scratch

(RVP) Algoritmizace a programování

 • Příkazy a jejich spojování
 • Opakování příkazů
 • Pohyb a razítkování
 • Ke stejnému cíli vedou různé algoritmy
 • Vlastní bloky a jejich vytváření
 • Kombinace procedur
 • Kreslení čar
 • Pevný počet opakování
 • Ladění, hledání chyb
 • Vlastní bloky a jejich vytváření
 • Změna vlastností postavy pomocí příkazu
 • Náhodné hodnoty
 • Čtení programů
 • Ovládání pohybu postav
 • Násobné postavy a souběžné reakce
 • Modifikace programu
 • Animace střídáním obrázků
 • Spouštění pomocí událostí
 • Vysílání zpráv mezi postavami
 • Čtení programů
 • Vytvoření programu
 • Podprogramy