Programování – podmínky, postavy a události – práce v prostředí Scratch

(RVP) Algoritmizace a programování

 • Opakování s podmínkou
 • Události, vstupy
 • Objekty a komunikace mezi nimi

Modelování pomocí grafů a schémat

(RVP) Data, informace a modelování

 • Standardizovaná schémata a modely
 • Ohodnocené grafy, minimální cesta grafu, kostra grafu
 • Orientované grafy, automaty
 • Modely, paralelní činnost

Programování – podmínky, postavy a události – práce v prostředí Scratch

(RVP) Algoritmizace a programování

 • Větvení programu, rozhodování
 • Grafický výstup, souřadnice
 • Podprogramy s parametry
 • Proměnné

Počítače

(RVP) Digitální technologie

 • Datové a programové soubory a jejich asociace v operačním systému
 • Správa souborů, struktura složek
 • Instalace aplikací
 • Domácí a školní počítačová síť
 • Fungování a služby internetu
 • Princip e-mailu
 • Metody zabezpečení přístupu k datům
 • Role a jejich přístupová práva (vidět obsah, číst obsah, měnit obsah, měnit práva)
 • Postup při řešení problému s digitálním zařízením (např. nepropojení, program bez odezvy, špatné nastavení, hlášení / dialogová okna)