Tento předmět se vyučuje na naší škole od školního roku 2021/22 dle revize RVP ZV v digitální oblasti.

V letošním školním roce se týká třídy prima a sekunda.

Vyučující

Mgr. Michal Malý