Výuka v semináři anglická konverzace probíhá v jazykových učebnách.

Časová dotace předmětu jsou dvě hodiny týdně.

Anglická konverzace vede žáky ke schopnosti vést a řešit komunikační situace běžného i studijního života. Předmět také prohlubuje znalosti reálií.

Vyučující

Mgr. Veronika Mudrochová

Mgr. Veronika Kolátorová

Mgr. Martina Vašková