Výuka ve volitelném semináři Německá konverzace vede žáky k tomu, aby byli schopni v německém jazyce řešit komunikační situace každodenního života a hovořit o tématech z oblasti běžného života. Součástí výuky je i prohlubování znalostí reálií a zdokonalování se v písemné komunikaci a v porozumění poslechových a čtených textů. Časová dotace: 2 hodiny týdně

Vyučující

PaedDr. Jitka Kerhartová