Volitelný předmět Latina připravuje žáky na práci s odbornou terminologií během budoucího vysokoškolského studia; podává jim základy latinské gramatiky. Cílem výuky je rozvoj mezipředmětových vztahů a souvislostí s ohledem na latinskou terminologii.

Předmět je vyučován v maturitním ročníku v časové dotaci 2x týdně.

Vyučující

Mgr. Vlasta Drábková