LS navazuje na předchozí výuku literární výchovy a doplňuje souběžně probíhající výuku literární výchovy. Jeho cílem je nejen rozšíření a prohloubení systému vědomostí, ale především schopností a dovedností studentů při práci s literárním textem, potažmo jakýmkoli uměleckým, odborným či publicistickým dílem. Absolvent LS by měl výrazně pokročit na cestě k celkové kultivaci své osobnosti jak z hlediska intelektuálního, tak emocionálního rozvoje. V LS získané kompetence by rovněž měly jeho absolventovi umožnit kromě hlubší orientace v příbuzných oborech výrazné zvýšení pravděpodobnosti pokračování ve studiu na humanitně orientovaných VŠ oborech.

Vyučující

Mgr. Vlasta Drábková

Jan Kypr