Nižší stupeň osmiletého gymnázia

Učebnice – MATEMATIKA

PRIMA

Učebnice:  Matematika 6/1 Matematika 6/2 Matematika 6/3  Odvárko – Kadleček Prometheus
Pracovní sešit:
Desetinná čísla, Dělitelnost
Kladná a záporná čísla
Základy geometrie 
Jedličková, Krupka, Nechvátalová Nová škola, s. r. o nns.cz

SEKUNDA

Učebnice:  Matematika 7/1 Matematika 7/2 Matematika 7/3  Odvárko – Kadleček Prometheus

Pracovní sešit:

Zlomky a poměr, Kladná a záporná čísla, Procenta a trojčlenka, Rovinné útvary
Jedličková, Krupka, Nechvátalová Nová škola, s. r. o nns.cz

TERCIE

Učebnice:  Matematika 8/1 Matematika 8/2 Matematika 8/3  Odvárko – Kadleček Prometheus
Pracovní sešit:
Výrazy a rovnice I.
Výrazy a rovnice II.
Konstrukční úlohy
Jedličková, Krupka, Nechvátalová Nová škola, s. r. o nns.cz

KVARTA

Učebnice:  Matematika 9/1 Matematika 9/2 Matematika 9/3  Odvárko – Kadleček Prometheus

Pracovní sešit:

Jehlany, kužely a koule
Podobnost a funkce úhlu
Jedličková, Krupka, Nechvátalová Nová škola, s. r. o nns.cz

Čtyřleté gymnázium a vyšší stupeň osmiletého gymnázia

1. G a kvinta

Matematika pro střední školy – 1. díl: Základní poznatky – učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Didaktis

Matematika pro střední školy – 2. díl: Výrazy, rovnice a nerovnice – učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Didaktis

2. G a sexta

Matematika pro střední školy – 3. díl: Planimetrie – učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Didaktis

Matematika pro střední školy – 4. díl: Funkce I – učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Didaktis

Matematika pro střední školy – 5. díl: Funkce II – učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Didaktis

3. G a septima

Matematika pro střední školy – 5. díl: Funkce II – učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Didaktis

Matematika pro střední školy – 6. díl: Stereometrie – učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Didaktis

Matematika pro střední školy – 7 A. díl: Analytická geometrie – učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Didaktis

4. G a oktáva

Matematika pro střední školy – 8. díl: Kombinatorika, pravděpodobnost, statistika – učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Didaktis

Matematika pro střední školy – 9. díl: Posloupnosti a řady – učebnice a pracovní sešit, nakladatelství Didaktis

Doporučená literatura:

Petáková, Jindra. Matematika – Příprava k maturitě a k přijímacím zkouškám na VŠ. Praha: Prometheus, 2008