Předmět Občanská výchova je vyučován na nižším stupni osmiletého gymnázia v jednohodinové týdenní časové dotaci. Cílem výuky je vybavit žáka znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jeho aktivní zapojení do života v demokratické společnosti. Vytvářet takové kvality, které souvisejí s orientací žáků v sociální realitě a s jejich začleňováním do různých společenských vztahů a vazeb.

Základy společenských věd odpovídají potřebám žáků čtyřletého gymnázia (vyššího stupně osmiletého gymnázia). Časová dotace předmětu je 2 hodiny týdně. Žáci v průběhu výuky získají základní znalosti z psychologie, sociologie, státovědy, politologie, ekonomie, etiky a filozofie.

Etická výchova ve třídách nižšího gymnázia vychovává žáky k většímu etickému povědomí hlavně praktickou formou.

ZSV může být pro žáky předmětem profilové maturitní zkoušky.

Vyučující

  • Mgr. Jana Knapová (vedoucí PK)
  • PaedDr. Stanislav Bendl
  • Mgr. Jan Kypr
  • Mgr. Marián Matúš Klapka