Seminář je určen pro studenty maturitních ročníků. Obsahem je prohloubení učiva chemie a zdokonalení praktických dovedností. Studenti vypracovávají seminární práce, kterými rozšiřují své vědomosti a získávají nové poznatky.

Časová dotace 2 hodiny týdně.

Obsah učiva

Přehled tematických celků

Stavba atomu a chemická vazba (opakování a prohloubení učiva)

Základní chemické pojmy, definice a veličiny (opakování a doplnění učiva)

Názvosloví anorganické a organické chemie (opakování a prohloubení učiva)

Reakční kinetika (prohloubení učiva)

Chemická termodynamika (opakování a prohloubení učiva)

Chemické rovnováhy (opakování a prohloubení učiva)

Doporučená studijní literatura pro biologický seminář:

Vacík: Přehled středoškolské chemie

nakladatelství Didaktis: Odmaturuj z chemie

Vyučující

Mgr. Petra Lorenzová